Projekt układu rolek prowadzących z napędem wraz z dokumentacją zabudowy rolek, których przeznaczeniem jest umożliwienie pojazdowi poruszania się po torach kolejowych o rozstawie szyn 1600mm, w którego skład wchodzą:

  • zespół rolek prowadzących z napędem – przednich,
  • zespół rolek prowadzących z napędem – tylnych,
  • układ hydrauliczny do podnoszenia i opuszczania zespołów rolek,
  • układ hydrauliczny docisku rolek pośrednich do kół drogowych,
  • zaczepy holownicze automatyczne (Rockinger),
  • układ kotwienia pojazdu do szyn kolejowych.

Projekt oraz produkcja systemu sterowania (skrzynia sterująca oraz oprogramowanie) dla dodatkowych urządzeń zabudowywanych na koparce takich jak:

  • rolki prowadzące z napędem,
  • rolki pośrednie z funkcją kotwienia pojazdu do szyn kolejowych,
  • sterowanie wybranymi obwodami hydrauliki koparki,
  • sterowanie zaworami proporcjonalnymi do obsługi narzędzi hydraulicznych montowanych na ramieniu koparki.

Projekt oraz produkcja wiązek kablowych do obsługi urządzeń związanych z modernizacją.

Modernizacji kabiny operatora (do dwuosobowej).

Przeniesienie sił dla napędu oraz hamowania odbywa się za pośrednictwem rolek pośredniczących oraz przekładni łańcuchowych, z kół drogowych koparki na rolki prowadzące. Koła drogowe nie mają kontaktu z szynami kolejowymi.