Wsparcie techniczne i technologiczne

Wsparcie techniczne i technologiczne

Oferujemy kompleksowe wsparcie technologiczne wspierane przez wieloletnie doświadczenie naszego zespołu obejmujące m.in::

  • odbiory komisaryczne, odbiory techniczne, analizy eksperckie,
  • audyty produkcji, napraw i przeglądów pojazdów szynowych,
  • ocena i aktualizacja dokumentacji technicznej w tym: DSU, DTR i WTWiO, instrukcji utrzymania (przeglądów i napraw), karty technologiczne itp.,
  • wykonywanie dokumentacji utrzymaniowej w formie instrukcji naprawczych,
  • optymalizacja procesów produkcji bądź utrzymania pojazdów w oparciu o narzędzia Lean Manufacturing,
  • udział w procesie certyfikacji pojazdów szynowych i podzespołów.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Wróć do góry