Optymalizacja systemów utrzymania

Optymalizacja systemów utrzymania

Opracowujemy kierunki i metody poprawy systemów utrzymania pojazdów kolejowych.

Opracowujemy optymalizację kosztów utrzymania, wyznaczamy kierunki działań w celu zwiększenia wskaźników dostępności oraz niezawodności taboru.

Tworzymy dokumentacje systemów utrzymania, wdrażamy nowe procesy i technologie dla każdego typu pojazdu kolejowego.

Wspieramy przewoźników, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM) oraz producentów taboru.

Optymalizujemy i weryfikujemy dokumentacje systemów utrzymania  – EZT, lokomotywy, wagony pasażerskie, wagony towarowe.

(Projektujemy punkty utrzymania – lokomotyw i wagonów towarowych)

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Wróć do góry