Firma VIS Systems Sp. z o.o. jest specjalistycznym biurem konstrukcyjno-projektowym pojazdów szynowych i maszyn roboczych oraz producentem systemów automatyki.

Nasz zespół tworzy kilkudziesięciu doświadczonych konstruktorów, technologów procesowych, specjalistów i ekspertów z branży kolejowej.

Wykonujemy projekty w zakresie nowych i modernizowanych konstrukcji pojazdów kolejowych, takich jak: lokomotywy elektryczne i spalinowe, lokomotywy liniowe, lokomotywy manewrowe, lokomotywy hybrydowe, elektryczne zespoły trakcyjne, autobusy szynowe, wagony pasażerskie, wagony towarowe, wagony specjalne oraz pojazdy specjalne dwudrogowe i technologiczne do transportu wewnątrzzakładowego.

Realizujemy

Realizujemy zadania obejmujące optymalizacje eksploatacyjno – kosztową systemów utrzymania taboru kolejowego poprzez projektowanie nowoczesnych linii technologicznych dla procesów utrzymania technicznego oraz optymalizacje istniejących rozwiązań technicznych.

Opracowujemy

Opracowujemy wszelkiego rodzaju dokumentacje techniczną i technologiczną związaną z taborem szynowym.

Wdrażamy

Wdrażamy i sięgamy po innowacyjne rozwiązania w konfiguracji i konstrukcji pojazdów: najnowsze napędy spalinowe i elektryczne, jak również hybrydowe z zastosowaniem zasobników energii.

Optymalizujemy

Optymalizujemy koszty zużycia paliwa (do 15%) lokomotyw spalinowych poprzez wdrażanie autorskiego systemu FuelSAVER

Uruchamiamy

Opracowujemy, wdrażamy i uruchamiamy nowe systemy sterowania pojazdami trakcyjnymi i systemy diagnostyki w wagonach pasażerskich.

Współpracujemy

Współpracujemy z kluczowymi przewoźnikami pasażerskimi i towarowymi, realizujemy projekty dla najważniejszych producentów taboru kolejowego w Europie.