Projekty badawcze – innowacyjne

Duży potencjał naukowy i doświadczenie praktyczne naszych inżynierów pozwala realizować złożone projekty badawcze we współpracy ze środowiskiem akademickim i przemysłem.

Dotychczas, we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną zrealizowaliśmy projekt badawczy pn.: „Typoszereg hybrydowych lokomotyw manewrowych z konfigurowalnym modułowym systemem zasilania“. Projekt był realizowany z dofinansowaniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.