Konsultacje i doradztwo techniczne

Konsultacje i doradztwo techniczne

Zakres naszych usług obejmuje:

  • studium wykonalności technicznej, studium opłacalności inwestycji taborowych, doradztwo techniczne
  • opracowanie oraz doradztwo dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • doradztwo w zakresie certyfikacji pojazdów szynowych i podzespołów

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Wróć do góry