Projekt układu rolek prowadzących wraz z dokumentacją zabudowy rolek, których przeznaczeniem jest umożliwienie pojazdowi poruszania się po torach kolejowych o rozstawie szyn 1435mm, w którego skład wchodzą:

 • zespół rolek prowadzących przednich,
 • zespół rolek prowadzących tylnych,
 • układ hydrauliczny do podnoszenia i opuszczania zespołów rolek
 • prowadzących,
 • płyty oporowe zabezpieczające koparkę przed przypadkowym nabiegnięciem na wagon towarowy lub inny pojazd kolejowy wyposażony w zderzaki kolejowe,
 • zaczepy holownicze automatyczne (Rockinger),
 • sprzęg ratunkowy umożliwiający holowanie koparki przez pojazd wyposażony w typowy hak cięgłowy.

Projekt zabudowy dodatkowych urządzeń kolejowych niezbędnych do poruszania się koparki na torze otwartym, w którego skład wchodzą między innymi:

 • reflektory oświetlenia kolejowego,
 • radio kolejowe,
 • zespół syren kolejowych.

Projekt oraz produkcja systemu sterowania (skrzynia sterująca oraz oprogramowanie) dla dodatkowych urządzeń zabudowywanych na koparce takich jak:

 • rolki prowadzące,
 • oświetlenie kolejowe,
 • syreny kolejowe,
 • radio kolejowe,
 • hamulec kolejowy (w zakresie komunikacji ze sterownikiem hamulca i wyświetlaniem komunikatów na panelu operatorskim oraz opcjonalnie wyświetlanie wszystkich sygnałów diagnostycznych),
 • sterowanie wybranymi obwodami hydrauliki koparki.

Projekt oraz produkcja wiązek kablowych do obsługi urządzeń związanych z modernizacją.

Modernizacji kabiny operatora (do dwuosobowej).

Koła drogowe pojazdu mają stały kontakt z szynami kolejowymi, realizując napęd oraz hamowanie pojazdu. Rolki prowadzące zaprojektowano jako toczne (nieprzenoszące sił związanych z napędem oraz hamowaniem). Zapewniają one pewne oraz stabilne prowadzenie pojazdu po synach kolejowych zarówno podczas samej jazdy jak i podczas wykonywania czynności roboczych. Podczas przejazdu przez rozjazdy, pojazd ma możliwość uniesienia kół drogowych ponad elementy wystające ponad główki szyn.