Projekt chwytaka służącego do wymiany pojedynczego podkładu kolejowego.

Chwytak wyposażono w płytę do automatycznego łączenia z ramieniem koparki, kły do chwytania podkładów z regulowanymi dociskami wyposażonymi w materiał zapobiegający uszkodzeniom podkładów oraz element do wygarniania tłucznia z pomiędzy podkładów.