System monitorowania łożysk i zestawów kołowych
Perpetuum Ltd.Korzyści z użytkowania systemu Perpetuum

Opis systemu

Zestawy kołowe są pojedynczym, najdroższym w utrzymaniu elementem pojazdu szynowego. Ich stan zwykle sprawdza się przez wsłuchiwanie się w generowany przez koła hałas lub poddając je okresowym pomiarom temperatury i hałasu z urządzeń przytorowego nadzoru. Zwykle przerwa pomiędzy kolejnymi kontrolami wykorzystującymi te metody może wynosić kilka tygodni. System monitorowania łożysk Perpetuum powstał w celu wprowadzenia pomiarów drgań łożysk oraz temperatury z jednoczesnym wprowadzeniem telemetrii w aplikacji na pulpicie raportującej dane kilka razy na godzinę. System ma zapewnić regularne aktualizacje (co najmniej co 30 minut gdy pociąg jest w stanie aktywnym) stanu łożysk i kół poprzez częstsze pomiary drgań i odczyty temperatur (zwykle jeden raz na minutę podczas eksploatacji pojazdu kolejowego).

Monitor koła

Węzeł czujnika bezprzewodowego (WSN – Wireless Sensor Node) zawiera urządzenia do zbierania energii drgań zapewniające zasilanie oraz bezprzewodowy czujnik. Energia drgań jest przetwarzana na elektryczną przez wewnętrzny liniowy układ drgań elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości i dostarczana do elektrycznego konwertera mocy. Bezprzewodowy czujnik mierzy temperaturę i przyśpieszenia występujące podczas wibracji pojazdu. Wartości tych pomiarów przesyłane są do koncentratora danych DCU za pomocą fal radiowych.


Monitor koła WSN spełnia standardy normy EN-50121-3 (Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna) i EN-50238-2 (Zastosowania w kolejnictwie – Kompatybilność pomiędzy taborem kolejowym i systemami detekcji pociągów. Część 2: Kompatybilność z obwodami torowymi). Monitor działa w zakresie temperatur -45°C do +85°C.

VIS Systems Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem Perpetuum Ltd. na Polskę.