Lepszy sposób na inteligentne oszczędzanie paliwa

fuelsaverBorder

 

FuelSaver to inteligentny system nadzorujący pracę silnika spalinowego lokomotywy na biegu jałowym. System kontroluje kluczowe parametry pracy lokomotywy i na podstawie danych z sieci czujników oraz innowacyjnego algorytmu decyduje o włączeniu lub wyłączeniu silnika agregatu prądotwórczego. W efekcie zapewniona jest bezpieczna eksploatacja pojazdu przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa o nawet 15%.
 
fuelsaver
 
FuelSaver umożliwia obniżenie zużycia paliwa i oleju, redukcję emisji spalin oraz hałasu przy jednoczesnym podtrzymywaniu lokomotywy w stanie gotowości do pracy. Parametry pracy systemu FuelSaver mogą być dopasowywane do indywidualnych potrzeb i wymagań właściciela lokomotywy.
Dane rejestrowane przez FuelSaver a dotyczące czasu pracy pojazdu, liczby wyłączeń i włączeń silnika, przepracowanych motogodzin agregatu są zapisywane w rejestratorze systemu lub przesyłane online do aplikacji nadzorującej pojazd.

System FuelSaver jest unikalny dzięki:

  • konfiguracji systemu opartej na dokładnych i wielomiesięcznych badaniach rzeczywistego trybu pracy lokomotyw spalinowych u wiodących przewoźników kolejowych w zróżnicowanych warunkach klimatycznych,
  • zapewnieniu redukcji zużycia paliwa i oleju,
  • zapewnieniu obniżenia emisji CO2, NOX oraz cząstek stałych,
  • poprawie zarządzania czasem pracy silnika spalinowego,
  • umożliwieniu modyfikacji okresów utrzymania technicznego opartych na przebiegach motogodzinowych (mth),
  • stałej kontroli kluczowych parametrów pracy silnika spalinowego, układu chłodzenia, układu hamulcowego, baterii rozruchowych,
  • możliwości transmisji online badanych parametrów pracy lokomotywy dzięki dostępnemu modułowi V_Comm realizującemu komunikację z wykorzystaniem protokołów GSM/GPRS (jako opcja do systemu FuelSaver).

System FuelSaver zapewnia następujące korzyści ekonomiczne i funkcjonalne:

  1. obniżenie zużycia paliwa w przedziale 8% i więcej, w zależności od rzeczywistego profilu obciążenia lokomotywy spalinowej,
  2. automatyzację wyłączeń i włączeń silnika spalinowego w oparciu o algorytmy opracowane przez VIS Systems,
  3. gotowość lokomotywy do startu dzięki stałej kontroli kluczowych parametrów podsystemów pojazdu.

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 32 788 21 97 lub email: office@vis-systems.pl. Można również skorzystać z poniższego formularza.