Pojazdy szynowe

Design

Tworzymy nowe warunki komfortu pasażera. Troszczymy się o szczegóły towarzyszące jego podróży. Wspieramy producentów i modernizatorów taboru w zakresie aranżacji wnętrz, wyposażenia oraz konstrukcji pudeł pojazdów.

Poprawa technologii utrzymania

Nowe metody

Opracowujemy kierunki i metody poprawy systemów utrzymania pojazdów kolejowych.

Większa efektywność

Obniżamy koszt utrzymania, zwiększamy wskaźniki dostępności oraz niezawodności taboru.

Dokumentacja

Tworzymy dokumentację systemu utrzymania, wdrażamy nowe procesy i technologie dla każdego typu pojazdu kolejowego.

Wsparcie

Wspieramy przewoźników, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM) oraz producentów taboru.

   

Sterowanie & IT

Nowoczesna kolej wykorzystuje nowoczesne narzędzia wsparcia w zakresie diagnostyki i planowania utrzymania pojazdów kolejowych. Rozwijamy i wdrażamy systemy wspomagające utrzymanie taboru. Tworzymy systemy sterowania i diagnostyki pojazdów kolejowych każdego typu.

Projekty badawcze

Potencjał naukowy

Duży potencjał naukowy i doświadczenie praktyczne naszych inżynierów pozwala realizować złożone projekty badawcze we współpracy ze środowiskiem akademickim i przemysłem.

Badania

Obecnie, we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną realizujemy projekt badawczy pn. : "Typoszereg hybrydowych lokomotyw manewrowych z konfigurowalnym modułowym systemem zasilania". Projekt realizowany jest z dofinansowaniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

Współpraca

ncbir_logo

VIS Systems Sp. z o.o.

Adres

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
44-101 Gliwice
Polska

Kontakt

Tel:    +48 32 788 21 97
Fax:   +48 32 788 21 98
Mail:   office@vis-systems.pl

Info

REGON   241268486
NIP   631-259-45-67